KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

11th WORLD HARASUTO CUP

Dňa 7.-8. marca 2015 sa v poľskom meste Lodž konal 11th WORLD HARASUTO CUP 2015. Turnaja sa na klubovej úrovni zúčastnilo aj 105 pretekárov zo Slovenska. Na 11th WORLD HARASUTO CUP 2015 sa predstavilo 1015 karatistov zo 14 krajín.

 

Výsledky nájdete na stránke: https://www.sportdata.org/karate/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=1742&active_menu=calendar