KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

19th SLOVAKIA YOUTH OPEN 2015

Slovenský zväz karate

organizoval

19.ročník SLOVAKIA YOUTH OPEN 2015
pre kategórie detí, žiakov, dorastencov a juniorov

 

 

Výsledky turnaja:

 

Poradie pretekárov - Slovakia Youth Open 2015

Štatistika umiestnení - Slovakia Youth Open 2015

Štatistika účasti - Slovakia Youth Open 2015

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dátum turnaja: 30. mája 2015 (sobota)
Miesto konania: Športová hala - HANT Aréna, Trnavská cesta 29, Bratislava
Pravidlá: WKF pravidlá, repasáž a dve 3. miesta
Štartovné: 15 € za 1 indiv. kategóriu
                 20 € za 2 indiv. kategórie
                  5 € za ďalšiu kategóriu

                 Kata - max. 2 kategórie s ostaršením
                 Kumite - max. 2 kategórie s ostaršením

                 30 € za družstvo

            

Registrácia: Súpisky posielať na karate@karate.sk
Uzávierka: Súpisky treba zaslať najneskôr do 27. mája 2015

Ubytovanie: Svoje požiadavky treba nahlásiť do 20. mája 2015 na adresu SZK: karate@karate.sk

 

PROGRAM TURNAJA:
08.00 Registrácia
09.00 Kata jednotlivci 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17
           Kata družstvá (14-17)
cca 11.30 Slávnostné otvorenie turnaja
cca 12.00 Kumite 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17

 

Propozície turnaja - SVK

 


 

Slovak Karate Union

Invite You with greatest pleasure to take part in the

19th SLOVAKIA YOUTH OPEN 2015
for children, cadets and juniors


Date of competition: 30. 05. 2015 (Saturday)
Competition venue: Sport Hall - HANT Arena, Trnavská cesta 29, Bratislava, Slovakia

Rules: WKF rules, repasages and two 3rd place
Referees: WKF & EKF & National referees
Entry fee: 15 € one competition category,
               20 € two competition categories
                5 € for further category
               Kata - max. 2 categories in different age categories
               Kumite - max. 2 kategories in different age categories

               30 € team categories

 

Registration: Entry form is to be send: E-mail: karate@karate.sk
Deadline: Deadline for sending entries is 27th May 2015
Accommodation: For the hotel booking, contact us till 20th May 2015

 

PROGRAM - TIME SCHEDULE:

08.00 REGISTRATION
09.00 Kata 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17
           Kata teams 14-17
approx. 11.30 OPENING CEREMONY
approx. 12.00 Kumite 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17

 

Bulletin - ENG