KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

18. ročník Galantského karate cupu

Karate klub Arkádia GALANTA v spolupráci so Západoslovenským zväzom karate
Vás pozývajú na 18.ročník


„GALANTSKÉHO KARATE CUPU "
s pozvanými zahraničnými klubmi

Výsledky:

http://sutazekarate.sk/sutaze_sutazvys.php?s=0&sutaz=9

 


 

Termín konania: 25.4.2015 (sobota)
Miesto konania: Galanta, Mestská športová hala
Štartovné: 10,- €, účasť vo dvoch kategóriách 13,-€
Ceny: 1. - 3. miesto diplom a medaila, najúspešnejší klub získava pohár
Prezentácia: od 8.30 do 9.30 všetky kategórie kata deti, ml.,st.žiaci atď.
                        od 9.30 kategórie kumite detí, ml.žiakov atď.
                        od 11.00 kategórie kumite st.dorastenci atď.
Začiatok súťaže: 9.30 hod. kata všetkých vekových kategórií
Podmienky účasti na súťaži:
a) registrácia samostatne alebo prostredníctvom oddielu, klubu v SZK alebo ZsZK v zmysle stanov s platným preukazom SZK, ZsZK
b) podmienkou účasti nie je STV

Uzávierka prihlášok je 22.apríla 2015, email: marekmelus@centrum.sk

 

Kategórie:

chlapci a dievčatá - 5 až 7 rokov, -25, +25kg, kata, kumite
mladší žiaci - 8 až 9 rokov, -24, -28, -32, +32kg, kata, kumite
mladšie žiačky - 8 až 9 rokov, -25, -30, -35, +35kg, kata, kumite
starší žiaci - 10 až 11 rokov, -30 -35, -40, +40kg, kata, kumite
staršie žiačky - 10 až 11 rokov, -35,-40, +40kg, kata, kumite
mladší dorastenci - 12 až 13 rokov, -40,-45, -50,+50kg, kata, kumite
mladšie dorastenky - 12 až 13 rokov, -40,-45, +45kg, kata, kumite
st. dorastenci - 14 až 15 rokov, -52, -57 ,-63, -70, +70kg, kata, kumite
st. dorastenky - 14 až 15 rokov, -47, -54, +54kg, kata, kumite
juniori - 16 až 17 rokov, -55, -65, -75,+75kg, kata, kumite
juniorky - 16 až 17 rokov, -51, -57, +57kg, kata, kumite
muži - +18 roikov, -65, -75, +75kg, kata, kumite
ženy - +18 rokov, -55, -61, +61kg, kata, kumite

 

Propozície a prihláška