KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Súťažné pravidlá SZK - kata a kumite - pre kategórie do 13 rokov

Prinášame Vám na stiahnutie nové

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO ZVÄZU KARATE

pre KATA A KUMITE určené pre KATEGÓRIE DO 13 ROKOV

 

VERZIA 9.0
ÚČINNÁ OD 1.1.2015

 

Súťažné pravidlá SZK - kata a kumite - pre kategórie do 13 rokov