KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

44th GOLDEN BELT - Čačak (Srbsko)

Dňa 18.-19.04.2015 sa v Čačaku (Srbsko) uskutočnil

44. ročník súťaže GOLDEN BELT - ZLATNI POJAS

 

Výsledky:

Results - Zlatni pojas 2015

 


 

Bulletin turnaja

 

Nominácia reprezentantov:

 

Kata muži: Borecký Ján

Kumite muži - 75 kg: Ďurček Tibor

Kumite muži - 84 kg: Glatz Filip, Škvarek Miroslav, Škvarek Zdeno

Kumite muži + 84 kg: Kostolník Dávid

 

Organizačné informácie:


Odchod na turnaj je dňa 17.04.2015 (PIATOK)

- stretnutie reprezentantov pri Dome športu, Junácka 6 (vedľa Polusu) o 07:15

- odchod z Domu športu 07:30

- odchod zo železničnej stanice 08:00

Predpokladaný návrat z turnaja je 19.04.2015 (NEDEĽA) v ranných hodinách pred Dom športu v Bratislave.

 

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (18.04.2015) ako aj cestovné poistenie na dni 17.-19.04.2015.