KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie z Výkonného výboru SZK, 2015

Informácie z Výkonného výboru SZK.

 

1. Výkonný výbor schválil, že na Majstrovstvá Európy regiónov (6.-7.6.2015, Paríž) budú vyslané prednostne družstvá obsadené pretekármi, ktorí sú v príprave na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 (ktoré sa budú konať v Indonézii v termíne 12.-15.11.2015) a vybrané regionálne družstvá podľa dohody. Doprava bude zabezpečená autobusom, podľa počtu účastníkov.

 

2. Výkonný výbor schválil plán prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21, ktoré sa budú konať v Indonézii v termíne 12.-15.11.2015.

http://www.karate.sk/906/plan-pripravy-kadetov-juniorov-u21-na-ms-jakarta-indonezia-2015

 

3. Výkonný výbor upozorňuje regionálne zväzy, že Slovenský zväz karate zatiaľ nemá akreditáciu školiaceho strediska, takže nie je možné naplánovať školenia rozhodcov a trénerov.
V tejto súvislosti bol generálny sekretár zväzu v januári poverený zistiť stav u predsedu trénersko-metodickej komisie p. Slížika, ako ďaleko je pripravená žiadosť na podanie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na získanie akreditácie.
Podľa informácie z 11. februára, p.Slížik na príprave žiadosti o akreditáciu pracuje. Odvtedy gen. sekretár žiadne ďalšie informácie od predsedu TMK neobdržal, napriek tomu, že vo februári zasadala akreditačná komisia na MŠVVaŠ SR. Podľa ústnej informácie od p. Valentu, ktorý sa dotazoval p.Slížika, žiadosť by mala byť pripravená v májovom termíne.

VV konštatoval, že je pre zväz neakceptovateľné, aby sa ako najvyššia organizácia starajúca sa o rozvoj karate na Slovensku ocitol bez akreditácie školiaceho zariadenia a nemohol teda vychovávať a vzdelávať športových funkcionárov.
Predseda Západoslovenského zväzu karate P. Baďura uviedol, že nie je možné, aby zväz nemal 6 mesiacov akreditáciu a z tohto dôvodu predložil žiadosť ZsZK o udelenie súhlasu, aby si mohol sám požiadať o akreditáciu na MŠVVaŠ SR, vo vybraných kategóriách školení.
VV poveril gen. sekretára preveriť možnosť takéhoto postupu a prezidenta zväzu riešiť situáciu TMK, v hľadaní nového predsedu TMK.
P. Valenta s uvedeným postupom získavania akreditácie pre regionálne zväzy nesúhlasil, podľa neho je jednoznačne potrebné, aby SZK získal akreditáciu a túto postupoval regionálnym zväzom pri organizácii školení rozhodcov a trénerov.

 

4. Výkonný výbor schválil odovzdanie ocenení úspešným reprezentantom za Majstrovstvá Európy 2014 kadetov, juniorov a U21, na Slovakia Youth Open v Bratislave, 30.5.2015.

 

5. Výkonný výbor schválil zmenu názvu akreditačnej komisie na komisiu s názvom "Registračná komisia STV DAN".