KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

!!! VÝSLEDKY !!! Majstrovstvá Slovenskej republiky detí a žiakov 2015 - jednotlivcov, družstiev a karate agility

Slovenský zväz karate

organizuje


MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DETÍ a ŽIAKOV 2015

JEDNOTLIVCOV, DRUŽSTIEV a KARATE AGILITY

 

 

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV KATA, KUMITE, AGILITY :

 

Poradie  pretekárov MSR  deti, ziakov,družtiev a jednotlivcov, agility 16.5.2015 Sabinov

 Štatistika účasti MSR  deti, ziakov,družtiev a jednotlivcov, agility 16.5.2015 Sabinov

 Štatistika umiestnení JEDNOTLIVCOV na M-SR  deti, ziakov,družtiev a jednotlivcov, agility 16.5.2015 Sabinov

 

 

VÝSLEDKY DRUŽSTIEV KATA, KUMITE :

 

Poradie pretekárov MSR deti, ziakov,družtiev a jednotlivcov, agility 16.5.2015 Sabinov

Štatistika umiestnení DRUŽSTIEV na M-SR deti, ziakov,družtiev a jednotlivcov, agility 16.5.2015 Sabinov


VÝSLEDKY JEDNOTLIVCI, DRUŽSTVÁ KATA, KUMITE :

 

Štatistika umiestnení JEDNOTLIVCOV a DRUŽSTIEV na M-SR deti, ziakov v kata a kumite 16.5.2015 Sabinov

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propozície M-SR detí a žiakov

 

!!! NOVÉ - 10.5.2015 - KOMPLETNÁ štartovná listina !!!

 

 Štartovná listina M-SR detí a žiakov

 


Dátum a čas: 16.mája 2015 (SOBOTA) - od 9:00 hod.
Miesto konania: SABINOV, Športová hala, Komenského 40
Kontakt: Ing.Marek Zborovjan, mobil.: 0911/157 709, email: karateklubsabinov17@gmail.com

Organizátor: KK Sabinov v spolupráci s VÚKABU a SZK
Štartovné: 15,- € jednotlivci
                     17,- € družstvá

 

Program prezentácie:
8.00 - 9.00 hod.
KARATE AGILITY - Všetky kategórie
Súťažiaci v kat. agility sa môžu odprezentovať aj do kategórií kata a kumite
09.00 - 10.00 hod.
KATA začiatočníci, ktorí neštartujú v kategórii agility
10.00 - 11.00 hod.
KATA pokročilí, ktorí neštartujú v kategórii agility

11.00 - 11.30 hod.

KUMITE chlapci, dievčatá, ktorí neštartujú v kategórii agility
11.30 - 12.00 hod.

KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky a st. žiaci, st. žiačky, ktorí neštartujú v kat. agility


Prezentácia družstiev kata súbežne s prezentáciou kata jednotlivcov
Prezentácia družstiev kumite súbežne s prezentáciou kumite jednotlivcov

 

Program súťaže:

Začiatok súťaže o 9:00 hod.
9.00 hod. - súťaž - KARATE AGILITY
                              - KATA začiatočníci
                              - KATA pokročilí
                              - KATA družstvá

Cca 12,00-13,00 hod. - Slávnostné otvorenie
                                        - vyhlásenie výsledkov kata, agility

                                        - vyhlásenie výsledkov Slovenského pohára vo všetkých kategóriach
Súťaž:
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE družstvá

 

Kategórie kata ZAČIATOČNÍCI - jednotlivci aj družstvá:
Chlapci do 5 rokov - Max. STV 6.kyu
Dievčatá do 5 rokov - Max. STV 6.kyu
Chlapci 6-7 rokov - Max. STV 6. kyu
Dievčatá 6-7 rokov - Max. STV 6. kyu
Mladší žiaci 8-9 rokov - Max. STV 6. kyu
Mladšie žiačky 8-9 rokov - Max. STV 6.kyu
Starší žiaci 10-11 rokov - Max. STV 6.kyu
Staršie žiačky 10-11 rokov -  Max. STV 6.kyu


Kategórie kata, kumite POKROČILÍ - jednotlivci aj družstvá:
Chlapci 6-7 rokov -22, -26, -30, +30 kg (60 sec.)
Dievčatá 6-7 rokov -20, -24, -28, +28 kg (60 sec.)
Mladší žiaci 8-9 rokov -24, -28, -32, +32 kg (60 sec.)
Mladšie žiačky 8-9 rokov -27, -32, -37, +37 kg (60 sec.)
Starší žiaci 10-11 rokov -30, -35, -40, +40 kg (90 sec.)
Staršie žiačky 10-11 rokov -30, -35, -40, +40 kg (90 sec.)


Inštrukcie pre novú súťaž kategórií detí - KARATE AGILITY:

1. Vekové kategórie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rokov.

2. Bližšie informácie, grafické vizualizácie, ukážky, nájdete na portáli SZK: www.karate.sk. resp. http://www.karate.sk/880/karate-agility/

!!!!!!!

3. Súťaž AGILITY je otvorená, nebude pre ňu vypracovaná štartová listina.

 

Upozorňujeme, že štartovné je 15 eur, bez ohľadu nato, či pretekár štartuje v  jednej, dvoch, alebo v 3 kategóriach.

 

Zároveň upozorňujeme, že v karate Agility budú vyhodnotení iba prví 3 pretekári = 1x 1.miesto, 1x 2.miesto, 1x 3.miesto

!!!!!!!


Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať v KATA iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí).
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia - OKREM ZAČIATOČNÍKOV v KATA !!!!!
KUMITE sa nedelí na kategórie. začiatočníkov a pokročilých, ale podľa platného súťažného poriadku (viď. kategórie pokročilí).

Štart jednotlivcov na základe štartovnej listiny, družstvá nahlásiť v deň sútaže.

Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.


Systém súťaže družstiev:
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF.
Ostaršenie povolené max.o 1 rok pre kumite. Pre kata ostaršenie netreba. Družstvo musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Jeden pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite.
Ak sa pretekár na začiatku turnaja odprezentuje v jednom klube, nemôže počas turnaja zmeniť klubovú príslušnosť.

 

Pre kata družstiev platí:
Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.
Pre kumite družstiev platí:
Tréner (coach) musí pred začatím zápasu odovzdať súpisku pretekárov, v akom poradí nastúpia.
Pre kumite sú povinné chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.
Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.
Družstvo pre kumite musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.
Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia.
Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.

 

UPOZORNENIE:
Pozorne si prečítajte zmeny na stránke SZK: http://www.karate.sk/829/zmeny-schvalene-vykonnym-vyborom-szk

POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK (zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné).
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Vyhlasovanie víťazov bude priebežné.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min..
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK: www.karate.sk.


VÍŤAZI SLOVENSKÉHO POHÁRA DETÍ A ŽIAKOV (súčet bodov troch kôl SP):

Víťazi SP kata a kumite

Víťazi SP karate agility