KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

11. ročník MAJSTROVSTIEV SSHRKA

SLOVENSKÁ SHITO RYU KARATE ASOCIÁCIA

organizovala

11. ročník MAJSTROVSTIEV SSHRKA

(Kvalifikácia na 3.Majstrovstvá ESHRKF)


Výsledky:

Štatistika účasti

Štatistika umiestnení

Poradie klubov

Poradie pretekárov

 


 

Termín konania: 9. 5. 2015 (Sobota)
Miesto konania: Športová hala pri ZŠ na Bernolákovej ulici č.35, ŠURANY

Program: registrácia pretekárov - 08.00 hod. začína kategóriou kata detí atď.
                  začiatok súťaže - 09.00 hod. kata detí, žiakov atď.
Podmienky: Majstrovstiev sa môže zúčastniť klub alebo individuálna osoba za nasledovných podmienok: neregistrovaný klub ktorý nemá uhradený ročný poplatok v SSHRKA bude musieť uhradiť registračný poplatok vo výške 50€, ktorý sa rovná ročnému poplatku člena SSHRKA, týmto bude považovaný za pridruženého člena SSHRKA. Jednotlivci bez klubovej príslušnosti, ktorí sa budú chcieť zúčastniť majstrovstiev budú mať zvýšené štartovné o 5€ (ročný poplatok individuálneho člena SSHRKA je 15 € ).
Štartovné: kategórie do 13 rokov - za registrovaného a pridruž. člena klubu v SSHRKA 12€
                     kategórie nad13 rokov - za neregistrovaného nečlena 17€
                     kategórie nad 13 rokov - za registrovaného a pridruž. člena klubu v SSHRKA 14€
                     kategórie nad 13 rokov - za neregistrovaného nečlena 19€

Súpisky: zaslať do 6. Mája 2015, na e-mail: slovenska.shito.ryu.asociacia@nextra.sk

 

KATEGÓRIE:
chlapci 8 - 9 roční (-27, -32, +32 kg) kata, kumite (60 sec.)
dievčatá 8 - 9 ročné (-27, -32, +32 kg) kata, kumite (60 sec.)
chlapci 10 - 11 roční (-32, -38, +38 kg) kata, kumite (90 sec.)
dievčatá 10 - 11 ročné (-34, -40, +40 kg) kata, kumite (90 sec.)
chlapci 12 - 13 roční (-42, -48, +48 kg) kata, kumite (120 sec.)
dievčatá 12 - 13 ročné (-38, -44, +44 kg) kata, kumite (120 sec.)
chlapci 14 - 15 roční (-52, -60, +60 kg) kata, kumite (120 sec.)
dievčatá 14 - 15 ročné (-45, -53, +53 kg) kata, kumite (120 sec.)
chlapci 16 - 17 roční (-62, -72, +72 kg) kata, kumite (120 sec.)
dievčatá 16 - 17 ročné (-50, -58, +58 kg) kata, kumite (120 sec.)
muži +18 rokov (-65, -75, +75 kg, BRH) kata, kumite (120 (180) sec.)
ženy +18 rokov (-50, -60, +60 kg, BRH) kata, kumite (120 sec.)
muži masters +35 +45 +55 rokov (BRH) kata, kumite (120 sec.)
ženy masters +35 +45 +55 rokov (BRH) kata, kumite (120 sec.)

 

SYSTÉM súťaže: Pravidlá rozhodovania ESHRKF, súťaže Kata v kategóriách 8 až 13 rokov sa budú konať za nasledovných podmienok: pretekári budú musieť v eliminačných kolách vykonať povinné Shitei kata (viď. zoznam) a v semifinálovom a kolách v ktorých sa súťaží o medailové umiestnenie cvičia Tokui kata z priloženého zoznamu. Platí pravidlo, že pretekár musí vykonať v každom kolo iné kata. Minimálny počet pre konanie sa súťaže v kategórii sú štyria pretekári. V prípade časovej tiesne bude môcť byť čas zápasu v kategóriách nad 10 rokov skrátený o 30 sekúnd.

 

Propozície