KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

8th WKF Youth Training Camp & Karate 1 WKF Youth Cup


!!! Turnaj nebude zaradený do plánu prípravy na MS, nakoľko organizátor nevie stanoviť presný harmonogram, čo znemožnilo viacerým našim reprezentantom sa turnaja zúčastniť !!!

 

 

V období 29. júna až 5. júla 2015 sa v Chorvátsku (Umag) uskutoční

8th WKF Youth Training Camp & Karate 1 WKF Youth Cup

 

Prihlásenie na camp, turnaj (pretekár sa registruje cez klub), organizácia výjazdu ako aj ostatné náklady (štartovné) si hradí každý účastník sám, resp. na klubovej úrovni.

 

Podmienky campu:

- vek účastníkov campu 10,11,12,13,14,15,16 a 17 rokov
- účastníci campu musia byť narodení v rozmedzí 1. júl 1997 a 1. júl 2005
- mladším ani starším účastníkom nebude dovolené campu sa záčastniť

 

Registrácia na camp a súťaž:

 

- pretekári sa sami regististrujú na uvedený turnaj prostredníctvom stránky: https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=32

- nie je potrebná registrácia cez národnú federáciu (zväz)

 

- pri registrácii je potrebné si vybrať jednu z dvoch možností:

1. registracia na Training Camp + Youth Cup

2. registracia iba na Youth Cup

 

- deadline pre online registráciu je 15 dní pred začatím campu,  teda 15. júna 2015

- online registrácia bude po tomto termíne uzavretá, za každú neskorú registráciu si bude WKF účtovať penalizáciu 60 CHF

 

- účastnícky poplatok pre mládež na camp:

70 € - zaplatiť počas oficiálnej registrácii (HQ Hotel Sol Garden Istra, pondelok 29. júna 2015, od 12:00 - 18:00), všetci účastníci majú povinnosť ostať na oficiálnom hoteli, tak isto ako tréneri, príp. osoby, ktoré ich sprevádzajú

110 € - ak účastník neostáva v oficiálnom hoteli

 

- pre účastníkov campu je štartovné na súťaži WKF Kids Competition & Karate 1 WKF Youth Cup zadarmo

 

- účastnícky poplatok kadetov, juniorov, U21 na súťaž:

- pre tých, ktorí nie sú účastníkmi campu, len turnaja KARATE 1 WKF Youth Cup, je štartovné 40€ (musí byť zaplatené počas oficiálnej registrácie - HQ Hotel Sol Garden Istra, štvrtok 2. júla 2015 v čase 12:00 - 16:00).

Poznámka: deti sa môžu zúčastniť súťaže WKF Kids Competition (10-11, 12-13 r.) len v prípade, ak absolvujú celý camp!!!

 

V priloženom bulletine sa nachádzajú bližšie informácie o campe, súťaži aj možnostii výberu hotela:

 

Bulletin