KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

35th Grand prix Slovakia 2015

Dňa 12. apríla 2015 sa konal 35. ROČNÍK VEĽKEJ CENY SLOVENSKA (pre kategórie kadetov, juniorov, U21, seniorov). Prinášame Vám fotografie z podujatia.

Fotogaléria