KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie trénerov SZK

Informácia pre regionálne zväzy:

 

SZK informuje, že po získaní akreditácie na školenia trénerov, sú plánové školenia v jednotlivých regionálnych zväzoch nasledovne:


Stredoslovenský zväz karate: jún  2015

 

Pozvánka na školenie trénerov

 

 

Západoslovenský zväz karate: september - október 2015

 

VUKABU a TAUKA: október  2015

 

Bratislavská únia karate:  2016