KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

KARATE na OLYMPIÁDE v TOKYU 2020 !!!

Vážení priatelia,

 

Je nám veľkým potešením Vás informovať, že organizačný výbor pre olympijské hry v Tokyu 2020 (TOCOG) navrhol medzinárodnému olympijskému výboru zaradiť KARATE medzi športy na olympiáde v Tokyu 2020.

 

Návrh obsahuje zaradiť do programu OH kategórie: kata (muži aj ženy) a individuálne kategórie kumite (3 mužské kategórie a 3 ženské kategórie).

 

Sme veľmi radi, že môžme s Vami zdieľať túto radosť z dosiahnutia už tak dlho očakávaného cieľa, sú slová prezidenta Svetovej federácie karate Antonia Espinosa.

 

Blahoželám Vám...

 

S pozdravom

 

Ing. Daniel Líška
Prezident Slovenského zväzu karate