KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

1. kolo Slovenského pohára U21, JUNIOROV, DORASTENCOV A ML.DORASTENCOV

SLOVENSKÝ POHÁR
U21, JUNIOROV, DORASTENCOV A ML.DORASTENCOV
1. kolo

 

 

VÝSLEDKY:

 

Poradie pretekárov 1.SP juniorov a dorastencov, 24.10.2015 Galanta

Štatistika účasti 1.SP juniorov a dorastencov, 24.10.2015 Galanta

Štatistika umiestnení  1.SP juniorov a dorastencov, 24.10.2015 Galanta

 

 

 

 

 

 

Dátum: 24.októbra 2015 (sobota)
Miesto konania: Galanta, Mestská športová hala

Usporiadateľ: Arkádia Galanta
                           M. Hajdák tel.: 0905/613755
E-mail: osh@stonline.sk, milan.hajdak@wmx.sk

Organizátor: SZK
Štartovné: 12,- € za pretekára

 

Program prezentácie:
08.30 - 09.00 hod. KATA ml. dorastenci a dorastenky
09.00- 09.4509.00 - 09.45 hod. KATA dorastenci, dorastenky a juniori, juniorky
10.15 - 11.15 hod. KATA st. juniori a juniorky
11.15 - 12.00 hod. KUMITE ml. dorastenci a dorastenky
12.00 - 12.45 hod. KUMITE dorastenci a dorastenky
12.45 - 13.30 hod. KUMITE juniori a juniorky,
13.30 - 14.00 hod. KUMITE st. juniori a juniorky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
12.00 hod. - KUMITE ml. dorastenci a dorastenky
                  - KUMITE kadeti a kadetky
                  - KUMITE dorastenci a dorastenky
                  - KUMITE st. juniori a juniorky

 

Systém súťaže:
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia. Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou. Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať). Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite. Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK (zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné). V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže. Vyhlasovanie víťazov bude priebežné. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk. Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!

 

Propozície