KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa a rozhodcov 1. a 2. kvalifilačného stupňa

Západoslovenský zväz karate v spolupráci so Slovenským zväzom karate

organizuje

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa a rozhodcov 1. a 2. kvalifilačného stupňa

 

 


 

 !!! POZOR ZMENA !!!


 !!! Školenie v Galante je z technických príčin preložené na jarnú časť súťažnej sezóny 2016.

Termín bude upresnený po stanovení termínového kalendára súťaží SZK pre jarnú časť súťažnej sezóny 2015-2016 na zasadnutí VV SZK v mesiaci december !!!

 

 


 

NOVÉ!!!

 

Prvá časť školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa

 

Dátum konania: 04.03. - 06.03.2016
Miesto konania: ŠH Galanta

Pozvánka na 1. časť školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa

 

Prvá časť školenia rozhodcov 1. a 2. kvalifikačného stupňa

 

Dátum konania: 04. - 06.03.2016
Miesto konania: ŠH Galanta

Pozvánka na 1. časť školenia rozhodcov 1. a 2. kvalifikačného stupňa

 

Druhá časť školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa a rozhodcov 1. a 2.kvalifikačného stupňa

 

Dátum konania: 18.03. - 20.03.2016
Miesto konania: ŠH Galanta

Pozvánka na druhú časť školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa a rozhodcov 1. a 2.kvalifikačného stupňa

 


 

Termín konania : 1. časť 11.-13.12.2015 a 2. časť 18.-20.12.2015
Miesto konania: Galanta, zasadacia miestnosť Športovej haly


Podmienky účasti na školeniach:


Uchádzač o rozhodcovský kvalifikačný stupeň musí splňať nasledovné podmienky:

 

I. stupeň:

Vek: minimálne 16 rokov

STV: minimálne 4. kyu
Doporučenie klubu

 

II. stupeň:

Vek: minimálne 18 rokov

STV: minimálne 2. kyu

Prax na súťažiach: minimálne 2 roky

 

Uchádzač o trénerský kvalifikačný 1. stupeň musí splňať nasledovné podmienky:


Vek: minimálne 18 rokov
STV: minimálne 4. kyu
Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie
Doporučenie klubu


Účastnícke poplatky:

 

školenie trénerov 1.stupňa - 70,- Euro

školenie rozhodcov 1.stupňa - 27,- Euro
školenie rozhodcov 2.stupňa - 35,- Euro

školenie trénerov vrátane rozhodcov 1.stup. - 90,- Euro

 

Pozvánka

Prihláška na školenie rozhodcov

Prihláška na školenie trénerov