KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska ml.dorastencov, dorastencov, juniorov, U21

Slovenský zväz karate

Vás rád uvítal na MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2015

JEDNOTLIVCOV A DRUŽSTIEV
U21, JUNIOROV, DORASTENCOV A ML.DORASTENCOV

 

 

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV

 

Poradie pretekárov

Štatistika účasti pretekárov

Štatistika umiestnení pretekárov

 

 

VÝSLEDKY DRUŽSTIEV

 

Poradie družstiev

Štatistika účasti družstiev

Štatistika umiestnení družstiev

 

 

Dátum: 5.decembra 2015 - Sobota - 09:00 hod.


Miesto konania: TRNAVA, MESTSKÁ športová hala, Rybníkova 15
Usporiadateľ: Slovšport Trnava, Renáta Gašparovičová, tel.: 0905/440277
E-mail: gasparovicova@karateslovsport.sk

Organizátor: SZK
Štartovné: 15,-EUR za pretekára, 20,- EUR za družstvo

 

Propozície turnaja

 

 

!!!!NOVÉ 3.12.2015 !!!!

 

KOMPLETNÁ ŠTARTOVNÁ LISTINA

 

V štartovnej listine sú zelenou farbou označený majstri SR 2015 v  kat. 10-11 ročných, a červeným písmom su doplnení další postupujúci.

 

Štartovná listina na MSR  Kadetov a Juniorov 2015

 

 

Finálny rebríček a víťazi SP Kadetov a Juniorov 2015

 

 

 

 

!!!! UPOZORNENIE!!!!

 

Štartovná listina bude priebežne doplňaná a postupy z jednotlivých regiónov.

Postupy za jednotlivé regióny zasielať na adresu:  setnicky@elnet.sk , alebo luborsetnicky@gmail.com .

 

 

 

 

 

 

Dôležité upozornenia-neprehliadnite !!!

 

1. Súťaž družstiev v jednotlivých vekových kategóriách bude nasledovať bezprostredne po ukončení súťaží jednotlivcov v danej vekovej kategórii.
2. Každý klub môže do jednotlivých vekových kategórií postaviť len jedno družstvo.

3. Kategória kumite starší juniori - U21 bude zaradená do programu ako prvá v súťaži kumite.
4. Vyhlasovanie víťazov bude prebiehať bezprostredne po ukončení každej kategórie vrátane kategórií kata.
5. Slávnostné otvorenie o 13:00
6. Na slávnostnom otvorení bude vyhlasovanie víťazov Slovenského pohára.
7. Jednotliví pretekári a družstvá budu zaprezentovaní až po zaplatení štartovného a preukázaní sa dokladom o zaplatení pri stolíku ŠTK.


Program prezentácie:
07.30 - 9.00 hod. KATA ml. dorastenci a dorastenky, vrátane družstiev
                             KATA dorastenci a dorastenky a juniori, juniorky vrátane družstiev
09.00 - 10.00 hod. KATA starší juniori a juniorky, vrátane družstiev
10.00 - 11.45 hod. KUMITE st. juniori a st. juniorky vrátane družstiev
11.15 - 12.30 hod. KUMITE ml. dorastenci a dorastenky, vrátane družstiev
12.30 - 13.15 hod. KUMITE dorastenci a dorastenky, vrátane družstiev
13.15- 14.00 hod. KUMITE juniori a juniorky, vrátane družstiev


Program súťaže:
09.00 hod. - súťaž KATA -jednotlivci aj družstvá

 

13.00hod. - Slávnostné otvorenie

12.00 hod. - KUMITE starší juniori a juniorky vrátane družstiev
                  - KUMITE ml. dorastenci a dorastenky vrátane družstiev
                  - KUMITE dorastenci a dorastenky vrátane družstiev
                  - KUMITE juniori a juniorky vrátane družstiev

 

Systém súťaže JEDNOTLIVCI:
Štart na základe štartovnej listiny!!!

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

Systém súťaže DRUŽSTVÁ:
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK.
Ostaršenie povolené max.o 1 rok pre kumite. V súťaži kata družstiev je povolené rôzne vekové zloženie pretekárov, pričom družstvo kata musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Jeden pretekár môže štartovať v družstvách len v jednej vekovej kategórii kata a v jednej vekovej kategórii kumite, pričom môže v jednotlivých súťažiach družstiev nastúpiť len za 1 družstvo.
Pre kata družstiev platí:
Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.
Pre kumite družstiev platí:
Tréner (coach) musí pred začatím zápasu odovzdať súpisku pretekárov, v akom poradí nastúpia.
Pre kumite sú povinné chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.
Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.

 

Družstvo pre kumite musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.
Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia.
Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.

 

 


UPOZORNENIE:

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min.. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK.

 

v