KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

21st Hungarian Tatami Karate Cup

Dňa 29.11.2015 sa v Maďarsku, v Budapešti uskutočnil 21st Hungarian Tatami Karate Cup, ktorý bol nominačným turnajom pre kategórie kadetov, juniorov a U21 na Majstrovstvá Európy 2016 (Limassol, Cyprus).

 

Výsledky turnaja 

 

 

Komisia štátnej reprezetácie informuje, že turnaj 21st Hungarian Tatami Karate Cup je zaradený medzi prípravné turnaje ako nominačný pre celú širšiu reprezetáciu - pre kategórie kadetov, juniorov a U21 na Majstrovstvá Európy 2016 (Limassol, Cyprus).

 

Účasť bude sledovaná a body budú započítané do bodového rebríčka.

 

Prihlásenie na turnaj (pretekár sa musí registrovať cez klub), organizácia výjazdu ako aj ostatné náklady (štartovné) si hradí každý účastník sám, resp. na klubovej úrovni.

 

Oficiálna stránka turnaja:

http://www.tatamicup.hu/

 

Bulletin turnaja

Súpiska

 

Deadline na registráciu je do 24.11.2015.