KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Ministerská návšteva

Dňa 3.12.2015 navštívil tréning karate, oddielu Športová škola karate na Základnej škole Tupolevova 20 v Bratislave minister školstva Juraj Draxler.

 

Pán minister sám začínal s karate v našich priestoroch školy a ako možno vidieť na priloženej fotodokumentácií, z umenia karate nič nezabudol.

Fotogaléria