KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

36th Grand Prix Slovakia

36th GRAND PRIX SLOVAKIA

36. ročník Veľkej ceny Slovenska

 

Children, Young cadets, Cadets, Juniors, U21 & Seniors

Deti, mladší dorastenci, dorastenci, juniori, starší juniori a seniori

 

 

Dátum: 27. - 28. február 2016

Miesto: Športová hala - HANT Aréna, Trnavská cesta 29, Bratislava

 

 

VÝSLEDKY/RESULTS:

 

Poradie družstiev 36.GRAND PRIX 26.2.2016 BRATISAVA

Poradie jednotlivcov 36.GRAND PRIX 26.2.2016 BRATISAVA

Štatistika účasti 36.GRAND PRIX 26.2.2016 BRATISAVA 

Štatistika medaile 36.GRAND PRIX 26.2.2016 BRATISAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrácia: cez www.sportdata.org !!!!!!!!

 

Uzávierka registrácie: 25. február 2016

 

Bližšie informácie, rozpis kategórií, program súťaže, propozície a online registráciu nájdete na: https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=2250#a_eventhead

 

Propozície turnaja

Plagát


 

Date: 27th - 28th February 2016

Competiton venue: Sport Hall - HANT Arena, Trnavská cesta 29, Bratislava, Slovakia


Registration: Application Online via: www.sportdata.org

 

Deadline for registration: 25th February 2016

 

Information about competition, categories, time schedule, bulletin and online registration: https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=2250#a_eventhead

 

Bulletin

Poster