KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Grand Prix Croatia

 

GRAND PRIX CROATIA - SAMOBOR 2016

 

Výsledky našich reprezentantov:

 

Kata ženy U21 - 3. miesto - ĽUDMILA BÁČIKOVÁ

Kata juniori - 2. miesto - DANIEL HAVLÍČEK

Kata juniorky - 1. miesto - EMA BRÁZDOVÁ

Kata kadeti - 3. miesto - PAVOL SZOLÁR

Kata kadetky - 3. miesto - JANA VAŇUŠANIKOVÁ

Kata team juniorky - 3. miesto - BÁČIKOVÁ, BRÁZDOVÁ, MERAŠICKÁ

Kumite kadeti -57 kg - 2. miesto - DAVID MAROŠI

Kumite kadeti -63 kg - 3. miesto - DAVID PODSKLAN

Kumite kadeti -70 kg - 1. miesto - ADI GYURIK

Kumite kadetky +54 kg - 2. miesto - NINA JELŽOVÁ

Kumite juniori -55 kg - 3. miesto - DOMINIK IMRICH

Kumite juniori -68 kg - 2. miesto - MARTIN HAČKO

Kumite juniori -76 kg - 1. miesto - ĽUBOŠ DŽAČOVSKÝ

 

Kompletné výsledky z turnaja nájdete na: http://karate.com.hr/Tournament/25-grand-prix-croatia/Results/50?dg=100

 


 


Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom.

 

Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v slovenskom aj v anglickom jazyku. Nie je potrebné overenie notárom.

 

KUMITE:

 

Reprezentanti z AKB, BUK, individuálny členovia je potrebné splnomocniť trénera PETRA MACKA.

Reprezentanti zo Zapadoslovenského zväzu karate = je potrebné splnomocniť trénera PETRA BAĎURU.

Reprezentanti Stredoslovenského zväzu karate = je potrebné splnomocniť trénera JÁNA NOVOSADA.

Reprezentanti Vukabu, Tatranskej únie = je potrebné splnomocniť trénera TOMÁŠA KLEMANA.

 

KATA:

Reprezentanti KATA = je potrebné splnomocniť trénerku DUŠANU ČIERNU.

 

Bulletin turnaja

 

!!! Nominovaní reprezentanti - svoju účasť, alebo v prípade svojej neúčasti treba písomne nahlásiť do 11.1.2016 (PONDELOK) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:

 

MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI/NEÚČASTI

 

NOMINOVANÍ REPREZENTANTI:

 

KATA:

 

kata cadet male: Szolár P.
kata cadet female: Vaňušaniková J.
kata junior male: Smoliga J.E.
kata junior female: Brázdová E., Báčiková Ľ., Merašická N.
kata U21 male: Hajdu T.
kata U21 female: Ovečková A.
kata team female: Brázdová E., Báčiková Ľ., Merašická N.

 

KUMITE:

 

kumite cadet female -47 kg: Bogárová D.
kumite cadet female -54 kg: Palinkášová L.
kumite cadet female +54 kg: Jelžová N., Píchová P.
kumite cadet male -52 kg: Bagaev M., Pončka M.
kumite cadet male -57 kg: Maroši D.
kumite cadet male -63 kg: Podsklan D.
kumite cadet male -70 kg: Gyurik A., Šebok P.
kumite cadet male +70 kg: Kosa T.


kumite junior female - 48 kg: Veisová D., Spálová T.
kumite junior female - 53 kg: Vidová R.
kumite junior female - 59 kg: Kuklová H.
kumite junior female + 59 kg: Kollárová K.

kumite junior male - 55 kg: Imrich D.
kumite junior male - 61 kg: Riedl D.
kumite junior male - 68 kg: Fedor M., Hačko M.
kumite junior male - 76 kg: Džačovský Ľ.
kumite junior male + 76 kg: Jóba A.


kumite U21 male - 67 kg: Homola M.
kumite U21 male - 75 kg: Fuzer J.

kumite U21 male - 84 kg: Škvarek M.

kumite U21 male +84 kg: Kabashi I.
kumite U21 female - 50 kg: Macejková I.
kumite U21 female - 55 kg: Cichrová R., Chovancová A.
kumite U21 female - 61 kg: Kopúňová M.

kumite U21 female - 68 kg: Pillárová V.

kumite U21 female +68 kg: Sahuľová L.

 

Organizačné informácie:

 

KUMITE:

Odchod na turnaj je dňa 15.01.2016 (PIATOK)

 

9.45 hod. stretnutie reprezentantov pred Domom Športu v Bratislave (Junácka 6)

 

o 10.00 hod. odchod autobusu z Domu Športu

o 10.30 hod. odchod autobusu zo železničnej stanice v Bratislave.

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v sobotu 16.01.2016 v nočných hodinách.

 

 

KATA:
Odchod na turnaj je dňa 16.01.2016 (SOBOTA)

 

o 14.00 hod. - odchod mikrobusu z Domu Športu v Bratislave (Junácka 6).


Predpokladaný návrat z turnaja je v nedeľu 17.01.2016 v nočných hodinách pred Dom športu v Bratislave.

 

Účastnícky poplatok je 50 eur (treba zaplatiť pri nástupe do autobusu), zahŕňa dopravu, ubytovanie, stravu (večera, raňajky) a štartovné.

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja ako aj cestovné poistenie na dni 15.-18.01.2016.
Účastníci musia mať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz.