KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie z WKF, EKF o homologizácii chráničov

WKF a EKF dáva do pozornosti nasledujúcu informáciu týkajúcu sa homologizácie chráničov od januára 2016:

 

  List WKF týkajúci sa homologizácie chráničov

  List z EKF týkajúci sa homologizovaných značiek chráničov