KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Kachikan Cup + Seminár so S.HORUNOM

17. 11.2017
medzinárodný seminár
so Stanislavom Horunom

- víťaz Premier Ligy K1
- víťaz Svetových hier 2017
- medailista z Majstrovstiev Európy a sveta


18.11.2017
medzinárodný turnaj karate
Kachikan Cup 2017

 

Propozícíie turnaja

Plagát