KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODULY

Moduly sú projekt MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah, alebo zaujímavé vzdelávacie metódy. Jeden modul predstavuje ucelený tematický blok šiestich vyučovacích hodín. Projekt je zameraný na žiakov 2, 3 a 4 ročníka I. stupňa základných škôl.

 

Na základe výzvy F-2022-DOT01 zo dňa 6.5.2022 a rozhodnutia ministra o poskytnutí dotácie bude v školskom roku 2022/2023 vykonávať činnosť 18 subjektov a medzi nimi aj Slovenský zväz karate. Detailnejšie informácie nájdete pod odkazom: https://skolskysport.sk/moduly/o-moduloch/

*Zverejnenie výsledkov výzvy číslo F-2022-DOT01: https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2022/

 

 

KARATE - Zahraj si: UBRÁŇ SA!

"Koncept „detskej sebaobrany" sa skladá z viacerých bojových umení, ale bazálnu platformu tvorí jednoznačne karate - umenie prázdnej ruky. Výhodou modulu KARATE je široká ponuka možností aktívne sa hýbať, pričom deti naučíme základy blokov, úderov a kopov, zdokonalíme ich v obrane a súčasne ponúkneme možnosť porovnať sa s rovesníkmi v súťažnej dráhe "KARATE AGILITY". Deti sa naučia riešiť nielen sporné situácie, ale v kritickom momente primerane zareagovať, či aplikovať pravidlá hry fair-play. Veríme, že ich duševná stránka môže byť obohatená o posilnenie vnútornej rovnováhy a rozvoj sebaregulácie."

 

 

Hlavný koordinátor: Mgr. Kristína Macková, PhD.

mob: 0904 323 309
e-mail: mackova@karate.sk

 

Regionálni koordinátori:

Peter Tuleja, Tomáš Kleman, Ján Kalčok, Elena Cisáriková