KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 


 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODULY

Moduly sú projekt MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah, alebo zaujímavé vzdelávacie metódy. Jeden modul predstavuje ucelený tematický blok šiestich vyučovacích hodín. Projekt je zameraný na žiakov 2, 3 a 4 ročníka I. stupňa základných škôl.

 

Na základe výzvy F-2022-DOT01 zo dňa 6.5.2022 a rozhodnutia ministra o poskytnutí dotácie bude v školskom roku 2022/2023 vykonávať činnosť 18 subjektov a medzi nimi aj Slovenský zväz karate. Detailnejšie informácie nájdete pod odkazom: https://skolskysport.sk/moduly/o-moduloch/

*Zverejnenie výsledkov výzvy číslo F-2022-DOT01: https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2022/

 

 

KARATE - Zahraj si: UBRÁŇ SA!

"Koncept „detskej sebaobrany" sa skladá z viacerých bojových umení, ale bazálnu platformu tvorí jednoznačne karate - umenie prázdnej ruky. Výhodou modulu KARATE je široká ponuka možností aktívne sa hýbať, pričom deti naučíme základy blokov, úderov a kopov, zdokonalíme ich v obrane a súčasne ponúkneme možnosť porovnať sa s rovesníkmi v súťažnej dráhe "KARATE AGILITY". Deti sa naučia riešiť nielen sporné situácie, ale v kritickom momente primerane zareagovať, či aplikovať pravidlá hry fair-play. Veríme, že ich duševná stránka môže byť obohatená o posilnenie vnútornej rovnováhy a rozvoj sebaregulácie."

 

 

Hlavný koordinátor: Mgr. Kristína Macková, PhD.

mob: 0904 323 309
e-mail: mackova@karate.sk

 

Regionálni koordinátori:

Peter Tuleja, Tomáš Kleman, Ján Kalčok, Elena Cisáriková