KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

K1 Premier League - Cairo 2024

Karate1 Premier League - Cairo 2024
2024.04.19 - 2024.04.21

 

ktorá je zaradená v Pláne prípravy na Majstrovstvá Európy seniorov 2024, Zadar, Chorvátsko:

https://www.karate.sk/1963/ksr-navrhnuty-predbezny-plan-pripravy-na-me-seniorov-2024


Spôsob účasti:

Registrácia (v 1.fáze registruje pretekárov SZK ( ktorí sú do 32.miesta), v 2. a 3. fáze sa registrujú pretekári sami cez kluby/individuálne

a

organizácia výjazdu je cez kluby.

 

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=849#a_eventhead

 

2nd phase: 2024-03-06 12:00 to 2024-03-13 12:00 (GMT +0)

Who can do the registration: If vacancies, open registration for athletes ranked between positions 33 and 64 (included) in the Event Ranking.
No limit of athletes per NF

 

3rd phase: 2024-03-14 12:00 to 2024-04-04 12:00 (GMT +0)

Who can do the registration: If vacancies, open registration for athletes ranked between positions 65 and 100 (included) in the Event Ranking.
No limit of athletes per NF