KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Smutná správa.

Smutná správa.


Vážení priatelia,

 

18.2.2022 nás navždy opustil jeden z prvých karatistov na Slovensku MUDr. Pavol Dubček.

 

Ešte nedávno sme s ním oslávili jeho okrúhle jubileum a spomínali na začiatky slovenského karate. Patril do skupiny karatistov, ktorí ako prví trénovali pod vedením shihana Takeji Ogawu, nedočkavo sa tešili na každú jeho návštevu aby získavali informácie a vedomosti o základoch karate. V tom období sa karate chápalo najmä ako bojové umenie, pričom si už ale hľadalo aj svoju športovú formu. Palo Dubček si vďaka svojej mimoriadnej fyzickej aj mentálnej výbave osvojoval základy karate veľmi rýchlo a neustále tak napredoval vo zvládaní techník.

Vtedajšia politická situácia, keď začalo prenasledovanie jeho rodiny vzhľadom na politické pôsobenie jeho otca Alexandra Dubčeka, mu však zabránila ďalej rozvíjať jeho schopnosti v karate ako aj uplatniť sa v prípadnej športovej činnosti. Napriek tomu, že sa musel zo športového života stiahnuť, všetci sme mali radosť zo stretnutí s ním a to z jednoduchého dôvodu. Lebo Pali bol dobrý človek.

 

Dovoľte mi preto vyjadriť celej smútiacej rodine za seba ako aj za nás všetkých úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

 

Zároveň oznamujeme, že posledná rozlúčka bude v stredu 23.2.2022 o 15:30 v bratislavskom krematóriu.


S úctou

Daniel Líška
Prezident SZK