KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - 2021

Slovenský zväz karate v spolupráci s Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave

plánuje realizovať vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner I. kvalifikačného stupňa.

 

 

Vzdelávací program sa uskutoční prezenčne alebo dištančne (on-line), v závislosti od epidemiologickej situácie:

 

I. stupeň - v termínoch:

*všeobecná časť: 15.10.-17.10.2021

*špeciálna časť: vybraný víkend november/december 2021, v závislosti od kalendára SZK

 

V prípade, že budete v rámci klubu evidovať záujemcov o uvedený vzdelávací program, pošlite nám zoznam záujemcov (vyplnený formulár - viď nižšie) najneskôr do 5.9.2021!!! na mail mackova@karate.sk

 

Formulár_Záujem o trénerské vzdelávanie

 

Predpokladaná suma vzdelávacieho programu je 160 - 180 Eur, v závislosti od finálneho počtu prihlásených frekventantov.

Na základe Vášho záujmu budeme mailovo komunikovať po 5.9. iba s tými, ktorí zaslali riadne vyplnený dotazník. Prihláseným záujemcom zašleme podrobnosti o platbe, organizácii, mieste a dátumoch školenia, ako i predpokladaný rozvrh.

 

V prípade doplňujúcich informácii nás neváhajte kontaktovať - ideálne mailovo (mackova@karate.sk)

 

Mgr. Kristína Macková, PhD.

predseda TMK SZK