KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie od hlavného kontrolóra športu

Vážení zástupcovia národných športových organizácií, národných športových zväzov, športových organizácií a športových klubov,

 

V súvislosti s prijatými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej republiky Vám v prílohe zasielam usmernenie ohľadne zasadaní najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolného orgánu alebo akéhokoľvek iného orgánu národných športových organizácií, národných športových zväzov, športových organizácií a športových klubov.

 

Organizovanie zasadnutí

 

Zostávam s pozdravom a prajem pevné zdravie,


Ing. Alica Fisterová
hlavný kontrolór športu SK