KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

WEBINÁR ROZHODOCOV SZK

Rozhodcovská komisia Slovenského zväzu karate

pozýva

všetkých ROZHODCOV na Webinár,

ktorý sa uskutoční v piatok 30.10.2020 od 20:30 hod.

 

Online seminár zaháji a súčasne otvorí príhovorom prezident SZK, Ing. Daniel Líška.

 

Pod vedením Kristíny Mackovej, Ľubomíra Striežovského a Ondreja Cítenyiho sa spustí projekt seminára videosúťaží SZK .

 

Čo treba urobiť?
*každý rozhodca SZK, ktorý je v databáze aktívnych rozhodcov v rámci SP a MSR dostal notifikáciu prostredníctvom portálu SZKinfo.

 

Stačí kliknúť na priamy link aplikácie ZOOM.US, ktorý Ste obdržali. Inštalácia aplikácie nie je potrebná pre fungovanie pripojenia.

!!!Dôležité!!! z pohľadu ochrany súkromia poprosíme, aby Ste účty, resp. Vaše kontá mali premenované celými menami/priezviskami + názov klubu, aby sme vedeli, koho do skupinky z waiting room púšťame! Ak bude názov konta všeobecný, je možné, že na míting nebudete pripustení...

 

V prípade, že Ste informačný e-mail s inštrukciami neobdržali, alebo máte záujem rozhodovať na súťažiach SZK - obráťte sa na predsedu komisie.

 

Vojtech Jankó
Predseda Rozhodcovskej komisie SZK