KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá GOJU RYU KARATE

Majstrovstvá GOJU RYU KARATE

videosúťaž

 

 

Organizátor:      SZK v spolupráci s VÚKABU
Usporiadateľ:     VÚKABU
Informácie:        dorka@extel.sk, 0907/92 71 32 Peter Bozogáň, 0905/32 18 99 František Kretovič

 

Časový harmonogram súťaže:
Registrácia do 30.04.2021 do 24:00 hod.
Nahrávanie videozáznamov do 30.04.2021 do 24:00 hod.
Hodnotenie videozáznamov od 01.05.2021 do 06.05.2021
Zverejnenie výsledkov 07.05.2021

 

Propozície