KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Výsledky testovania reprezentantov

Výsledky testovania reprezentantov

 

V spolupráci Slovenského zväzu karate a Národného športového centra sa počas reprezentačného sústredenia v Sport Resort Slovenka v Moštenici konali testovania reprezentantov.

Vstupné testovanie - 02.07.2020

Výstupné testovanie - 24.08.2020

 

Antropometria_M

Antropometria_Ž

 

Testovanie reakčných schopností - FITLIGHT

 

Výbušná sila horných končatín - FITRODYNE_M

Výbušná sila horných končatín - FITRODYNE_Ž

 

Výbušná sila dolných končatín - OPTOJUMP_M

Výbušná sila dolných končatín - OPTOJUMP_Ž

 

Rýchlostné schopnosti - Šprint_M

Rýchlostné schopnosti - Šprint_Ž

 

Silové schopnosti - WINGATE_M

Silové schopnosti - WINGATE_Ž