KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie k reprezentačným výjazdom seniorov - užšia a širšia reprezentácia

Informujeme Vás o zostavení užšej a širšej reprezentácie seniorov. Uvázame nasledujúce informácie týkajúce sa reprezentačných výjazdov na nominačné turnaje seniorov:

 

1.) Informácie pre užšiu reprezentáciu:

Výjazdy budú zabezpečené centrálne (formou verejného obstarávania), pričom výška spolufinancovania bude každému pretekárovi určená samostatne. Ak niektorému pretekárovi nevyhovujú podmienky, môže si zabezpečiť štart na turnaji samostatne a príslušná časť mu bude refundovaná.

 

2.) Informácie pre širšiu reprezentáciu:

Pretekári sa môžu prihlásiť k užšej reprezentácii, keď im podmienky (časové a finančné) vygenerované verejným obstarávaním budú vyhovovať, alebo si môžu zabezpečovať náležitostii so štartami na turnajoch samostatne. Príslušná časť príspevku na refundáciu nákladov zo strany SZK im bude každému určená osobitne. Záujemci zo širšej reprezentácie, ktorí majú záujem, môžu byť zaregistrovani do systému prostredníctvom SZK. Štartovné im bude hradené.

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame zaradenie pretekárov do širšej, príp. užšej reprezentácie seniorov:

Pretekári širšej a užšej reprezentácie seniorov