KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

 

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Správy z WKF a EKF

"Give Peace a Chance"  "Daj šancu mieru"

 

v prílohe uverejňujeme správu v angličtine ktorú zverejnil prezident MOV Bach o ukrajinskej kríze.

 

2022-03-11_-_LE_-_Letter_from_IOC_President_to_Olympic_Movement

------------------------------------------------------


Spravodajský článok na webovej stránke WKF (https://notice.wkf.net/c/no24y/vlbcnjak/94rk1nzo0vw) kde nájdete príslušné informácie týkajúce sa dočasného pozastavenia účasti pretekárov z Ruska a Bieloruska na WKF podujatiach.

 

--------------------------------------------------------

 

Prostredníctvom tejto komunikácie by sme Vás chceli informovať o niektorých dôležitých skutočnostiach pred seniorskými majstrovstvami EKF, ktoré sa uskutočnia v máji v tureckom Gaziantepe:

* Účasť športovcov z Ruska a Bieloruska

Na základe rozhodnutia výkonného výboru WKF z 9. marca, športovci a funkcionári z Ruska a Bieloruska majú predbežne pozastavenú účasť na všetkých podujatiach WKF do odvolania. V súlade s tým účasť na EKF Majstrovstvách Seniorov pre nich momentálne nie sú otvorené.

* Utečenci

Výkonný výbor EKF umožní účasť utečeneckých športovcov na majstrovstvách Európy, za nasledujúcich podmienok:

* 1 (jeden) športovec-utečenec za individuálnu kategóriu (v prípade viac ako 1 žiadosti pre rovnakú kategóriu, určí EKF - na základe športových osnov a iných relevantných informácií - komu bude udelené miesto)
* člen EKF NF, ktorý hostí športovca (utečencov), sa potrebuje zaviazať uhradiť všetky výdavky vyplývajúce z účasti tohto (týchto) športovca(ov), vrátane jeho trénera
* Športovec by mal mať 18 a viac rokov (čo mu umožňuje súťažiť v súťaži seniorov/alebo U21)
* Dôkaz o udelení oficiálneho medzinárodného štatútu utečenca
* Športové osnovy športovca

Na základe prijatých informácií bude žiadosť schválená / odmietnutá.

* Kata tímy

Podľa najnovších aktualizácií pravidiel a hodnotenia WKF Komisie, je povolené, aby tímy Kata mali jedného (1) náhradného športoveca.

 

Viac informácií nájdete v čl. 3 - Pravidlá súťaže WKF ( https://notice.wkf.net/c/qyg9l/rjbcrjvc/p8fion1tt7o ).