KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Správy z WKF a EKF

"Give Peace a Chance"  "Daj šancu mieru"

 

v prílohe uverejňujeme správu v angličtine ktorú zverejnil prezident MOV Bach o ukrajinskej kríze.

 

2022-03-11_-_LE_-_Letter_from_IOC_President_to_Olympic_Movement

------------------------------------------------------


Spravodajský článok na webovej stránke WKF (https://notice.wkf.net/c/no24y/vlbcnjak/94rk1nzo0vw) kde nájdete príslušné informácie týkajúce sa dočasného pozastavenia účasti pretekárov z Ruska a Bieloruska na WKF podujatiach.

 

--------------------------------------------------------

 

Prostredníctvom tejto komunikácie by sme Vás chceli informovať o niektorých dôležitých skutočnostiach pred seniorskými majstrovstvami EKF, ktoré sa uskutočnia v máji v tureckom Gaziantepe:

* Účasť športovcov z Ruska a Bieloruska

Na základe rozhodnutia výkonného výboru WKF z 9. marca, športovci a funkcionári z Ruska a Bieloruska majú predbežne pozastavenú účasť na všetkých podujatiach WKF do odvolania. V súlade s tým účasť na EKF Majstrovstvách Seniorov pre nich momentálne nie sú otvorené.

* Utečenci

Výkonný výbor EKF umožní účasť utečeneckých športovcov na majstrovstvách Európy, za nasledujúcich podmienok:

* 1 (jeden) športovec-utečenec za individuálnu kategóriu (v prípade viac ako 1 žiadosti pre rovnakú kategóriu, určí EKF - na základe športových osnov a iných relevantných informácií - komu bude udelené miesto)
* člen EKF NF, ktorý hostí športovca (utečencov), sa potrebuje zaviazať uhradiť všetky výdavky vyplývajúce z účasti tohto (týchto) športovca(ov), vrátane jeho trénera
* Športovec by mal mať 18 a viac rokov (čo mu umožňuje súťažiť v súťaži seniorov/alebo U21)
* Dôkaz o udelení oficiálneho medzinárodného štatútu utečenca
* Športové osnovy športovca

Na základe prijatých informácií bude žiadosť schválená / odmietnutá.

* Kata tímy

Podľa najnovších aktualizácií pravidiel a hodnotenia WKF Komisie, je povolené, aby tímy Kata mali jedného (1) náhradného športoveca.

 

Viac informácií nájdete v čl. 3 - Pravidlá súťaže WKF ( https://notice.wkf.net/c/qyg9l/rjbcrjvc/p8fion1tt7o ).