KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Štátny informačný systém

Vážení členovia SZK,

 

dňa 24.9.2018 sa budú robiť podklady pre výpočet dotácií na kluby podľa počtu aktívnych športovcov.


Žiadam Vás, aby ste do 23.9.2018 24:00 nahodili svojim členom športové akcie - páskovania a klubové súťaže, ak ste tak ešte neurobili. Členovia
do 23 rokov s 3 a viac športovými akciami /sledované obdobie je 1.10.2017 až 23.9.2018/ budú zaradení do zoznamov pre ministerstvo a štátny
informačný systém.


Dotácie budú len na členov, ktorí prešli importom do štátneho informačného systému, čiže mali vyplnené všetky požadované údaje, ako sme Vás v
priebehu predošlých mesiacov informovali. O tom, koľko ste mali započítaných aktívnych členov a aká bude výška dotácie pre klub budete
informovaní. Importy do štátneho systému sa budú robiť priebežne minimálne raz mesačne, preto si udržujte zoznam členov so správnymi údajmi.

Veľkú pozornosť venujte vyplneniu rodného čísla, netipujte ho (najmä posledné štvorčíslia), ale sa ho pokúste od členov získať, alebo takýchto
členov odstráňte, lebo každý člen a teda celá členská základňa v štátnom informačnom systéme bude v priebehu nasledovných mesiacov porovnávaná so
štátnym registrom obyvateľstva a spôsobí nám to problémy (zväz môže prísť v zmysle zákona o športe o spôsobilosť prijímateľa štátnych prostriedkov a
ten, kto tie údaje zadal, môže byť braný na zodpovednosť), pokiaľ budeme mať osoby s vymyslenými rodnými číslami. Tieto osoby potom nie je možné zo
štátneho informačného systému vymazať cez naše konto a môžu byť považované za fiktívnych členov, čo je samozrejme v rozpore so zákonom. Od počtu
aktívnych členov priamo závisí aj výška dotácie pre kluby, čiže je priamo vyčísliteľná aj škoda, ktorá by takto mohla byť spôsobená.

 

Zároveň Vás upozorňujem, že po 1.10.2018 budú v zmysle zákona vystavené na kluby faktúry za členské známky na taký počet všetkých členov (nie len
aktívnych), aký budete mať k tomuto dátumu v informačnom systéme. Preto si klubové kontá aj členov aktualizujte.


S pozdravom Ľubomír Striežovský, ŠTK SZK