KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Smutná správa

Smutná správa.

 

Vážení priatelia,

 

po 26 ročnom boji s ťažkou chorobou nás opustil prezident Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom pán Ľubomír Striežovský starší. Aj keď nebol aktívnym súťažiacim členom, v karate a pre karate pracoval od roku 1988.  Počas tých viac ako tridsiatich rokov vybudoval mimoriadne úspešný karate klub, kde panovala pozitívna tímová nálada a spolupráca. Svojím prístupom bol vzorom pre všetkých. Napriek dlhoročnému boju s chorobou bol vždy optimista, ktorý sa tešil z malých aj veľkých úspechov a svoju energiu prenášal aj na svoje okolie. Obrazom jeho prístupu je aj jeho citát:

 

Najviac hrdý som na našich trénerov, ktorí svoj voľný čas venujú cvičencom karate, na úkor rodiny. Sú to nespočetné hodiny trávené na tréningoch, súťažiach a seminároch. Odrazom ich práce sú však výkony na súťažiach, čo myslím aj ich napĺňa hrdosťou na náš spoločný úspech. Preto im aj touto cestou vyslovujem veľké ďakujem," povedal kedysi v jednom z rozhovorov. 

 

Dovoľte mi preto vysloviť úprimnú sústrasť rodine ako aj celému žiarskemu karate. Pán Striežovský bude našej karatistickej rodine veľmi chýbať.

 

Česť jeho pamiatke.

 

S úctou

 

Daniel Líška