KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Dušana Čierna členkou Technickej komisie EKF

Dušana Čierna bola na uplynulých ME kadetov, juniorov, U21 2017 v Sofii (Bulharsko) zvolená do Technickej komisie EKF. Uvedená komisia má na starosti úpravu a návrhy zmien pravidiel pre súťaže EKF karate ako aj výskumnú a štatistickú činnosť.

 

Foto: Dominique Sigillò