KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Seminár kobudo - 09.03.2024

SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE

Sekcia tradičného karate a kobudo

organizuje seminár

 

 

 

Názov semináru: Seminár kobudo

Termín semináru: 9.3.2024 /sobota/

Miesto konania: Základná škola Tbiliská 4, 831 06 Bratislava

Obsah semináru: základná práca s dlhou palicou BO, kihon, kihon ido, cvičenie vo dvojiciach

Inštruktori: Tomáš Kayser (6. dan karate, 4. dan kobudo), Erik Štefák (6. dan karate, 3. dan kobudo)

Cieľová skupina: členovia Slovenského zväzu karate, tréneri klubov, minimálny STV 5.kyu v karate / prípadné zmeny po dohovore s organizátormi /

 

Propozície