KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Antidopingové vzdelávanie

Antidopingové vzdelávanie

Dávame do pozornosti možnosť vzdelávania formou antidopingového e-learningového kurzu ADEL, ktorý zastrešuje Svetová antidopingová agentúra.
 
Na veľkých svetových podujatiach ako sú OH, MS, ME alebo preteky/súťaže svetového pohára, môže organizátor vyžadovať preukázanie sa športovcov certifikátom o antidopingovom vzdelaní práve na tejto platforme (platnosť certifikátu je 2 roky).
 
Nakoľko sa trochu zmenil dizajn platformy ADEL, prikladáme aktualizovaný krátky návod na prihlásenie sa a nájdenie kurzu pre športovcov národnej/ medzinárodnej úrovne v ADEL.

 
Odporúčame športovcom, najmä reprezentantom, absolvovať e-learningový kurz ADEL - pre športovcov medzinárodnej úrovne.
 
Link na platfomu ADEL: https://adel.wada-ama.org/learn