KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Športovci z Ukrajiny

Vážení štatutári klubov,

 

Poprosíme Vás o nahlásenie športovcov z Ukrajiny, ktorí trénujú vo Vašich kluboch.

 

Uveďte - počet športovcov, mená, do prílohy je potrebné priložiť aj doklad o pobyte na Slovensku.

 

Zároveň Vám posielame informáciu, že ak by mali športovci záujem štartovať na súťažiach SZK, musia byť zaregistrovaní vo Vašich kluboch a musia mať platný preukaz SZK (známka, lekárska prehliadka).

 

Uvedené informácie zašlite obratom do 13.04.2022 (streda). V prípade, že budú do Vášho klubu pribúdať takýto športovci, aktualizujte priebežne informácie a informujte nás na mail: office@karate.sk.

 

sekretariát SZK