KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Svetové hry - World Combat Games 2023

Svetové hry - World Combat Games 2023

Riyadh / Saudská Arábia


pre kategórie U21

 

Karate na World Combat Games sa budú konať v Rijáde v Saudskej Arábii v dňoch 20. a 21. októbra 2023.

 

Aktualizovaný kvalifikačný systém pre podujatie:

https://www.wkf.net/multisports-events-main/228