KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

KONFERENCIA SZK 2018

Vážení priatelia, členovia SZK,

 

Dovoľte, aby sme Vám oznámili, že dňa 23.6.2018 (sobota) o 14.00 hod. sa bude v zmysle čl. XIX Stanov SZK konať v Moštenici č. 159, 97613 Moštenica - Sport Resort Slovenka Konferencia Slovenského zväzu karate.

 

Prosíme, štatutárnych zástupcov klubov, alebo nimi splnomocnené osoby, aby si zaradili uvedený dátum do svojich kalendárov.

Všetky náležitosti súvisiace s konferenciou Vám budú v stanovených termínoch zaslané, prípadne zverejnené na webovej stránke SZK.

 

S pozdravom

sekretariát SZK

 

Počet mandátov členov SZK na Konferencii 2018
Rokovací poriadok SZK
Výročná správa SZK za r. 2017

Zápisnica - Konferencia SZK dňa 23.06.2018