KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Work shop - Podstata cvičenia dýchacej kata Sanchin

Work shop - Podstata cvičenia dýchacej kata Sanchin

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE

Sekcie klasického karate a kobudo

a

VUKABU

usporadúvajú

workshop.

 

 

 

 

 

 

Názov workshopu                          : Podstata cvičenia dýchacej kata Sanchin.

 

Termín  workshopu                         : 9.12.2023

 

Miesto konania                               : Dojo Karate klub Kretovič

 

Účel workshopu                              : Oboznámiť sa so zdravotnými benefitmi cvičenie kata Sanchin. Hlavne strečovanie fascií, ukotvenie tela a budovanie dolného tantienu, ako centra imunitného systému.

 

Inštruktori                                       : František Kretovič

                                                            Tomáš Kayser

                                                            Michal Merga

 

 

Pozvánka