KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SEMINÁR PRE ROZHODCOV A TRÉNEROV

SEMINÁR PRE ROZHODCOV A TRÉNEROV

 

 

Organizátor:               Rozhodcovská komisia VÚKABU v spolupráci s KK UNION Košice Dátum konania : 24.08.2019 (sobota)

 

Miesto konania:          ZŠ Belehradská 21, Košice

Účastnícky poplatok: 10 € (v cene je zahrnutý obed)

Oblečenie:                  podľa pravidiel WKF + karate gi na praktické cvičenie

Registrácia:                 do 01.08.2019 cez prihlasovací formulár

Informácie:                peter.bozogan@gmail.com, 0908 203 998 - Ing. Peter Bozogáň ml.

 

Cieľ

  • zvýšenie úrovne rozhodovania a príprava na nadchádzajúcu sezónu
  • výklad nových pravidiel kata a organizácie súťaže kata
  • príprava na kurz rozhodcov všetkých kvalifikačných stupňov
  • výklad, zjednotenie a praktický nácvik sporných / ťažkých zápasových situácii

 Pozvánka