KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Materiály z reprezentačného sústredenia spojeného so seminárom

Dňa 27.6.2015 sa konalo reprezentačné sústredenie spojené so seminárom. Zúčastnilo sa ho 87 pretekárov a trénerov kumite. Ako pomôcku pre letnú prípravu zverejňujeme sľúbené vybrané typy videomateriálov.

 

Videá zápasov:


1. Steven da Costa (Francúzsko):

 

Popis:

Od 0:29 - ukážky zápasov
0:59 - ura mawaši geri prevedené s prískokom
01:08 - mawaši geri čudan prevedené zadnou nohou z defenzívy
01:54 - ura mawaši geri prevedené z miesta, pričom vzdialenosť bola pred tým skrátená prískokom s náznakom kopu
02:09 - ura mawaši geri prevedené do akcie súpera bez pohybu zadnej nohy
03:40 - ura mawaši geri prevedené bez pohybu zadnej nohy, pričom bolo využité skrátenie vzdialenosti súperom

05:20 - ura mawaši geri prevedené z klinču
06:37 - ura mawaši geri prevedené z miesta na krátku vzdialenosť

 

2. Matsuhisa Ko (Japonsko):

 

Popis:

- mawaši geri prednou nohou prevedené so špeciálnym prískokom

 

3. Alexander Gerunov (Rusko):

 

Popis:

02:15 - nácvik mawaši uširo geri na lapu
02:26 - nácvik giaku cuki čudan, mawaši geri džodan na lapu
02:39 - nácvik čudan mawaši geri na lapu, giaku cuki, mawaši geri čudan
03:40 - 04:06 - ukážka - zostrih zápasu
04:14 - 04:57 - nácvik kizami cuki; mawaši geri džodan zo zadnej, ura mawaši džodan s prískokom
05:04 - 05:33 - ukážky - zostrihy zápasov
05:58 - 06:43 - nácvik rôznych kopov na partnera, figurínu
08:08 - ukážky - zostrihy zápasov - chronologicky

 

4. Ozcelik (Turecko) - Aronen (Fínsko):

 

Popis:

02:35 - ura mawaši geri prevedené s prískokom
03:25 - mawaši geri džodan prevedené s prískokom

 

5. Ozcelik (Turecko) - Bugur (Nemecko):

 

Popis:

03:13 - ura mawaši geri prevedené s prískokom

 

6. Zaretska (Azerbajdžan) - Buchinger (Rakúsko):

 

Popis:

- mawaši uširo geri prevedené z defenzívy


7. Recchia (Francúzsko) - Plank (Rakúsko):

 


Popis:
02:01 - mawaši geri džodan prevedené v kombinácii s úderom, dokončená technika, napriek technike súpera
03:32 - mawaši geri čudan prevedené zadnou nohou do pohybu súpera

 

Typ na uvoľnovacie a rozťahovacie cvičenia:

 

 

Typ na ukážku tréningových metód: