KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Stretnutie SOŠV so zástupcami športových zväzov

Stretnutie Slovenského olympijského a športového výboru so zástupcami Športových zväzov

 

Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s X-bionic® sphere zorganizovali v utorok 25.08.2020 stretnutie so zástupcami Športových Zväzov v olympijskom tréningovom centre X-bionic® sphere v Šamoríne.

 

Zámerom stretnutia bola prezentácia športového centra ako špecializovaného športového zariadenia pre centrálnu prípravu vrcholových a výkonnostných športovcov a zároveň možnosti zabezpečenia kontinuity bezpečnej športovej prípravy športových reprezentantov v prípade opakujúcej sa globálnej pandémie, tj. možnosti vytvorenia režimu izolovaného tréningového centra so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami pre všetky ubytovacie a stravovacie kapacity a športoviská.

 

Fotogaléria