KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Nadácia SOV - Projekt UKÁŽ SA !

NADÁCIA SOV OPÄŤ HĽADÁ MLADÉ TALENTY, V PROJEKTE UKÁŽ SA !

PREROZDELÍ 30-TISÍC EUR

 

„Ukáž sa!" je názov grantového programu Nadácie Slovenského olympijského výboru (SOV), v rámci ktorého prerozdeľuje mladým talentovaným športovcom ročne až 30-tisíc eur.

Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku spúšťa nadácia tento grantový program aj v tomto roku. Do programu sa môžu zapojiť športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácii, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.

Registračný formulár so žiadosťou o finančný príspevok bude od 9. mája až do 23. júna, keď sa celosvetovo oslavuje Olympijský deň, dostupný na internetovej stránke Nadácie SOV www.nadaciasov.sk.

Spolu s formulárom musia žiadatelia tak ako minulý rok zaslať krátke motivačné video, v rámci ktorého zdôvodnia, prečo sa uchádzajú o príspevok z nadácie a na aký účel ho chcú využiť. Podmienkou grantového programu je vek žiadateľa od 12 do 18 rokov, pričom musí ísť o talentovaného športovca, ktorý sa venuje individuálnemu alebo kolektívnemu športu. V žiadosti je potrebné uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku.

Zo všetkých žiadostí najneskôr do 30. júna 2017 vyberú odborná komisia nadácie a ambasádori projektu Ukáž sa! 12 uchádzačov - finalistov, ktorí zabojujú o finančnú podporu prostredníctvom verejného hlasovania cez internetovú stránku Nadácie SOV.

Hlasovanie bude prebiehať od 1. júla 2017 až do 29. júla 2017, keď sa bude končiť XIII. letný Európsky olympijský festival mládeže v Győri. Výsledky grantového programu Ukáž sa! budú vyhlásené začiatkom septembra.

 

Viac na: https://www.nadaciasov.sk/aktualita/nadacia-sov-opat-hlada-mlade-talenty-v-projekte-ukaz-sa-prerozdeli-30-tisic-eur