KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

 

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Nové WKF RANKING pravidlá

NOVÉ WKF RANKING pravidlá platné od 20.1.2022

 

WKF Ranking_SVK

 

WKF Ranking_ENG

 

Hlavné zmeny:

- Zvýšenie faktora pre K1 SeriesA z 3 na 5
- Zavedenie nového bodového systému na rozlíšenie medzi súťažnými formátmi Round Robin a Single Elimination
- Posúdenie zmien hmotnostných kategórii seniorov

- Na kontinentálnych majstrovstvách budú národné federácie obmedzené počtom bodov jedného súťažiaceho za kategóriu, ktorá sa započítava do svetového rebríčka WKF.

 

The Ranking group of the WKF Competition Rules Commission has been working during the last months on the revised version of the World Ranking Rules. These changes are intended to better reflect the recent developments in WKF competitions with the experience throughout the last period, including the qualification for the Tokyo Olympic Games.


As a result of this, the updated WKF Ranking Rules, effective as of today 20th January 2022, can be found on the WKF website for everyone's reference.


It is highly recommended to read carefully through the document. Nevertheless, you can find major changes below:


- Increase of the event factor of the K1 - Series A events from 3 to 5
- Introduction of a new point system to differentiate between Round Robin and Single Elimination Competition Formats
- Consideration of Senior Weight Category Changes
- (Where applicable:) At Continental Championships National Federations will be limited to the points of one competitor per category counting towards the WKF World Ranking