KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Tréner SVK reprezentantov Jaroslav Javorský

Tréner slovenských reprezentantov v karate Jaroslav Javorský cíti veľkú podporu od inštitúcií, treba však nájsť systém financovania športu.

zdroj: olympic.sk