KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

M - SSHRKA 2021 - videosúťaž

M - SSHRKA 2021 - videosúťaž

 

Slovenská Shito ryu Karate Asociácia

Slovenský zväz karate

 

 

U S P O R I A D A J Ú

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SHITO RYU formou VIDEO SÚŤAŽE

Kvalifikácia na VIDEO Majstrovstvá ESHRKF a Majstrovstvá WSSHRF

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRE ELIMINAČNÉ KOLO:

a.  Registrácia účastníkov od 17 marca do 4 apríla 2021

b.  Nahrávanie videozáznamov od 5 apríla do 9 apríla 2021 do 24:00 hod.

c.   Vyhodnotenie videozáznamu od 10 apríla do 14 apríla 2021 do 24:00 hod.

d.  Zverejnenie výsledkov 15 apríla 2021

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRE FINÁLOVÉ KOLO:

a.  Nahrávanie videozáznamov od 18 apríla do 22 apríla 2021 do 24:00 hod.

b.  Vyhodnotenie videozáznamu od 23 apríla do 27 apríla 2021 do 24:00 hod.

c.  Zverejnenie výsledkov 28 apríla 2021

Pozvánka Video M-SSHRKA

Pravidlá a hodnotenie video Kata

Pravidlá a hodnotenie video Kumite