KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Upozornenie z ANTIDOPINGU

VAROVANIE NA ZAKÁZANÚ LÁTKU HIGENAMÍN OBSIAHNUTÚ V DOPLNKOCH VÝŽIVY

 

Dovoľujeme si poskytnúť Vám varovnú informáciu na zakázanú látku higenamín, obsiahnutú v doplnkoch výživy, často aj bez jej vyznačenia na obale produktov alebo ich príbalových letákoch.

Vzhľadom na jej relatívne ľahkú dostupnosť sa jej výskyt môže predpokladať aj u slovenských športovcov.

 

Zakázaná látka higenamín

Higenamín (hygenamine) je klasifikovaný ako zakázaná látka zo skupiny S.3 Beta-2 agonisty (tieto typy látok umožňujú pľúcam prijímať viac kyslíka) v Zozname zakázaných látok WADA, je zakázaný pri súťaži a mimo súťaž.

Higenamín sa nachádza v mnohých obľúbených doplnkoch výživy, medzi ktoré patria:

* Alpha T2
* OxyShred

* PES Amfamín Advanced
...ako aj množstve ďalších produktov.

 

Často sa označuje ako „prirodný" a je uvedený ako zložka doplnkov výživy, pričom je na obaloch alebo na príbalových letákoch označený ako:

* Aconitum japonicum
* Asarum hetertropoides
* Demethylcoclaurine
* Gnetum Parvifolium
* Nandina domestica
* Norcoclaurine
* Tinospora crispa

 

Viac informácií na:

http://www.antidopings.eu/sk/varovanie-na-zakazanu-latku-higenamin/