KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Volebná Konferencia SZK

OZNAM o konaní volebnej KONFERENCIE Slovenského zväzu karate

pre rok 2022

 

Vážení priatelia, členovia SZK,

 

oznamujeme Vám, že dňa 25.6.2022 (sobota) o 14:00 sa bude v zmysle čl. XIX Stanov SZK konať v Moštenici č. 159, 97613 Moštenica - Sport Resort Slovenka volebná Konferencia Slovenského zväzu karate.

Prosíme, štatutárnych zástupcov klubov, alebo nimi splnomocnené osoby, aby si zaradili uvedený dátum do svojich kalendárov.

Všetky náležitosti súvisiace s konferenciou Vám budú v stanovených termínoch zaslané, prípadne zverejnené na webovej stránke SZK.

 

Vopred ďakujeme za Vašu účasť.

 

Oznámenie o konaní a výzva na predkladanie kandidátov - Konferencia SZK 2022

Kandidátsky lístok SZK

Splnomocnenie k zastupovaniu

Výročná správa SZK za rok_2020 ver.2

Výročná správa SZK za rok_2021

Zoznam kandidátov do orgánov SZK na Volebnú konferenciu 25.6.2022

Správa o činnosti kontrolóra SZK za 2021

Štruktúrovaný rozpočet SZK na rok 2022

 

S pozdravom

Sekretariát SZK