KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 - Series A, Toledo, Spain 2017

Karate 1 - Series A, Toledo, Španielsko

(17.- 18. jún 2017)

 

Výsledky našich reprezentantov:

 

5.miesto: REBECCA CICHROVÁ - kumite ženy - 50 kg

 

foto(c) ewaldroth.com

 

7.miesto: EMA BRÁZDOVÁ - kata ženy

 

11.miesto: HANA KUKLOVÁ - kumite ženy - 61 kg

 

Výsledky turnaja

Rozlosovanie našich reprezentantov

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bulletin turnaja

 

Organizačné informácie:

 

Stretnutie reprezentantov:

15.6.2017 ŠTVRTOK o 6:30 hod. pri Dome Športu, Junácka ul., Bratislava

Príchod výpravy:

19.6.2017 PONDELOK cca o 21:30 hod. do Bratislavy

 

Hmotnosť batožiny do lietadla je 23 kg + príručná batožina je 8 kg.

 

Pri odchode sa MUSIA všetci účastníci preukázať:


- platným cestovným pasom


- splnomocnením na cestu do zahraničia (osoby mladšie ako 18 rokov) - bude Vám zaslaný mailom

zdroj MZV:

Na vycestovanie maloletého dieťaťa do zahraničia je potrebný súhlas oboch rodičov. Na stránke slovenského MZV
https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia
nájdete vzor splnomocnenia, ktoré musí byť podpísané oboma rodičmi pred notárom. Ideálne úradne preložené do španielčiny, alebo aspoň napísané v angličtine (aby mu rozumeli španielski policajti).

 

- turistickým cestovným poistením liečebných nákladov počas celého pobytu v Španielsku
- športovým poistením liečebných nákladov-riziková skupina „šport KARATE" na dni turnaja


 

Nominácia reprezentantov:


Nominovaní reprezentanti - svoju účasť treba písomne nahlásiť do 29.5.2017 (PONDELOK) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:


MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI

 

Kata ženy: Vaňušaniková J., Pištová S., Brázdová E., Báčiková Ľ., Merašická N.

Kata muži: Szolár P., Duška E., Smoliga J.E., Havlíček D.

Kata team: Brázdová - Báčiková - Merašická


Kumite ženy - 50 kg: Cichrová R., Spálová T.

Kumite ženy - 55 kg: Macejková I.

Kumite ženy - 61 kg: Kuklová H., Vidová R.

Kumite ženy - 68 kg: Ťažká L.

 

Kumite muži - 60 kg: Imrich D.

Kumite muži - 75 kg: Džačovský Ľ., Hačko M.

Kumite muži - 84 kg: Michalec K.